Buholmråsa

Buholmråsa fyr - 64 grader 24,1’ Nord, 10 grader 27,3’ Øst

Buholmråsa fyrstasjon ligger på sørsida av Folla i Osen kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Sammen med de øvrige bygninger står tårnet høgt og fritt på Sønnaholmen. Stasjonen har fått navnet etter skipsleia innom Buholmen. Ei ”rås” er ei renne mellom holmer og skjær djup nok til at båter kan passere.

Fyrets hovedoppgave er å lyse opp innseglinga fra Folla. Som kjent er Folla et av de mest værharde strekninger på heile norskekysten.

Fyret ble tent 7. desember 1917 og avløste dermed Sør-Rødøy fyr som sloktes samme dato.

Selve fyret er et kraftig, litt avsmalende støpejernstårn, 23,5 m høgt. Lysets høgde er 36 m over flo sjø.

Buholmråsa fyr ble automatisert og avfolket i 1994. Fyret er fortsatt i drift, og ei fotocelle tenner og slokker lyset.

Stasjonen er lett tilgjengelig med gode landingsforhold, stort sett året rundt. Ellers har området rundt fyret mange holmer og skjær, deriblant et stort antall lumske undervannsskjær. Ikke minst disse har ført til mange skipsforlis fram gjennom tidene.

I dag går Hurtigruta forbi to ganger i døgnet. Når den passerer mellom Saksa og Kjerringstaven ,er den ikke mange hundre meter unna fyret.

Bygningene på Buholmråsa er samlet i et tun, solid inngjerdet. Veien opp til fyret er støpt med tilhørende gelender. Ned til naustet fører gruslagt vei.

Fyrstasjonen ble utsatt for alliert flyangrep under siste verdenskrig. Dette førte til store skader. Av de opprinnelige bygningene stod bare tårnet og naustet igjen. Etter krigen ble reist to bolighus, det ene for fyrvokter, det andre med to boenheter for de to assistentene. Uthuset ble bygd opp på nytt med et rom for hver av de ansatte. Etter fjøset kan vi i dag bare se fraukjelleren.

To hager var anlagt ved de to bolighusa. Etter at hagestakittet ble fjernet, viser det seg at klimaet er vel hardt for vanlige hagevekster. Derfor er det ønske om å få bygd opp hagestakittet på nytt.

Men Sønnaholmen er frodig, noe som bekreftes ved at det er registrert 49 forskjellige blomsterplanter der ute. Biologistudenten som foretok dette arbeidet, mente at antallet ville være betydelig større dersom alle var tatt med.